Alessio Potenziani & Veronica Vlasova English Waltz / Hiroshima 2016 Final Waltz Alessio Potenziani and Veronika Vlasova

Alessio Potenziani & Veronika Vlasova English Waltz
West Japan International Dance Championship 2016
in Hiroshima Japan

Video Title from Youtube

Hiroshima 2016 Final Waltz Alessio Potenziani and Veronika Vlasova

Hiroshima 2016 Final Waltz Alessio Potenziani and Veronika Vlasova

Result

1st Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova
2nd Alessio Potenziani & Veronika Vlasova
3rd Shintaro Asamura & Emi Touyama
4th Sang-woong Nam & Se Hee Lee
5th Takahiro Niikura & Yukiko Nakata
6th Jun Motoike & Noriko Mutou
7th Wu Hao &  Ding Nan