Benedetto Marco Sergei Simone.. WDSF Grand Slam Standard, Final Tango

WDSF Grand Slam Standard, Final Tango

 

0:00 

1:35 Ashli Williamson link to Japanese site

3:15

4:58

 

6:39 Claudia Köhler link to Japanese site

WDSF Grand Slam Standard, Final Tango