Stas Portanenko & Natalia Koliada Slow Waltz 1 round European Champioships – Assen 2018

Stas Portanenko & Nataliya Koliada Slow Waltz Video

2012 WDC European Championship 1st Round
English Waltz

Title of this video
Stas Portanenko & Natalia Koliada Slow Waltz 1 round European Champioships – Assen 2018

Stas Portanenko & Natalia Koliada Slow Waltz 1 round European Champioships – Assen 2018

Result of 2018 European Championship Pro Ballroom

1  Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio
2  Valerio Colantoni & Monica Nigro
3  Stas Portanenko & Nataliya Kolyada
4  Sergiu Rusu & Dorota Rusu
5  Wiktor Kiszka & Julia Granath
6 Sergei Sutirin & Natalya Sazhina