Stas Portanenko & Natalia Koliada Tango 1 round European Champioships – Assen 2018

Stas Portanenko & Natalia Koliada Tango Video

Title of this Video
Stas Portanenko & Natalia Koliada Tango 1 round European Champioships – Assen 2018

Stas Portanenko & Natalia Koliada Tango 1 round European Champioships – Assen 2018

European Championship 1st Round Tango

動画タイトル
Stas Portanenko & Natalia Koliada Tango 1 round European Champioships – Assen 2018

Stas Portanenko & Natalia Koliada Tango 1 round European Champioships – Assen 2018

スポンサーリンク